Level 166 Level 168
Level 167

4981 - 5010


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sodomi
avvikande sexualitet
sofistikerad
kultiverad
soignerad
välvårdad
sold
soldatlön
solenn
högtidlig
solvens
betalningsförmåga
solvent
ha god betalningsförmåga
somatisk
som avser kroppen
somnambul
sömngångare
sona
gottgöra
sondera
utforska
sonett
dikt
sonika
direkt
sonor
klangfull
soppig
rörig
sordin
dämpare
sorgfällig
omsorgsfull
sortera
lyda under
sorti
utgång
sottis
dumhet
soulagera
trösta
sovra
sortera bort
spaljé
växtstödsställning
spankulera
promenera lugnt
sparra
träna på varandra
spartansk
enkla levnadsvanor
spastisk
krampartad
spatial
rumslig
spatiös
gles
spatsera
promenera