Level 169 Level 171
Level 170

5071 - 5100


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
stinn
välfylld
stint
med spänd blick
stipendium
penningunderstöd
stipulation
bestämmelse
stipulera
fastlägga
stoffera
pryda
stofil
kuf
stoisk
behärskad
stola
pälssjal
stoltsera
pråla
storsint
ej småaktig
storvulen
överdrivet imponerande
strak
stel
strangulera
strypa
strapats
ansträngning
strass
blyhaltigt glas
strategi
långsiktigt handlande
stratifiera
skikta
stratum
jordskorpa
streber
karriärist
streta
arbeta hårt
stridig
trotsig
stridsäpple
tvistefråga
strigla
vässa
strikt
noggrann
stringens
följdriktighet
stringent
ordentlig
strof
rytmisk enhet
strossa
spränga
struntförnäm
struntviktig