Level 170 Level 172
Level 171

5101 - 5130


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
stryka
ge vika
sträva
arbeta
stuckatur
gipsdekoration
studentikos
uppsluppen
stundligen
alltid
stundom
ibland
stupstock
skampåle
stursk
trotsig
styrbord
högersida på båt
styvnackad
stursk
stäcka
stoppa
städse
alltid
stäv
fartygs avslutning
stävja
stäcka
stålsätta sig
stärka
ståndaktig
orubblig
ståt
överdådig prakt
subjektiv
vinklad
sublim
storslagen
subordinera
underordna
subsidier
ekonomiskt understöd
subsidiär
understödjande
subskribera
förhandsbeställa
substantiell
påtaglig
substituera
sätta i stället
substitut
ersättning
substrat
underlag
subtil
hårfin
subvention
understöd
subversiv
omstörtande