Level 181 Level 183
Level 182

5431 - 5460


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
understundom
ibland
understå sig
vara fräck
undersätsig
kort och kraftig
undfallande
eftergivande
undfly
undvika
undfägna
förse
undfå
mottaga
undin
andeväsen
undra
tvivla på
undseende
överseende
undulera
gå i vågor
unifiera
föra samman
unikum
sällsynthet
unilateral
ensidig
unison
enstämmig
unna
kosta på
uppbjuda
mobilisera
uppbragd
arg
uppburen
omtyckt
uppdaga
upptäcka
uppdiktad
antagen
uppfylla
utföra
uppge
överge
upphäva
göra hörd
upplåta
ställa till förfogande
uppriven
förtvivlad
upprätta
författa
upprätthålla
bevara
uppskörta
ta för mycket betalt
uppsluppen
munter