Level 183 Level 185
Level 184

5491 - 5520


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
utgjuta sig
tala vitt å brett
utgå
erläggas
utled
trött på
utlåta
uttala sig
utlöpa
förlora sin giltighet
utnött
förbrukad
utopi
outförbar tanke
utopist
drömmare
utpräglad
mycket tydlig
utrangera
kassera
utrensa
bestraffa för politisk läggning
utrerad
överdriven
utröna
ta reda på
utskänkning
alkoholförsäljning
utslagsgivande
avgörande
utspekulerad
listigt uttänkt
utstaka
dra riktlinjer
utstuderad
slug
uttrycklig
bestämd
utverka
erhålla
uvertyr
inledningsstycke för orkester
vag
obestämd
vagabond
luffare
vakant
ledig
vakuum
lufttomt
valack
kastrerad hingst
valen
stel
valhänt
klumpig
valka
rulla
valkig
grov