Level 184 Level 186
Level 185

5521 - 5550


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
valkyria
kvinnlig krigare
valsa
platta ut
vamp
mansslukerska
vandal
våldsam förstörare
vandel
levnadssätt
vanför
rörelsehindrad
vankelmod
obeslutsamhet
vanlottad
missgynnad
vansklig
osäker
vanställa
förfula
vara i ropet
vara omtalad
varest
där
varkunna sig
förbarma sig
varlig
försiktig
varse
medveten om
varva
skifta
vasall
läntagare
vase
risknippe
vaska
tvätta
vasstäckt
täckt med vass
vattrad
vågig
vattrig
vågig
vaudeville
lustspel
veckla
vira om
veckovill
desorienterad
vederfaras
drabbas
vedergälla
hämnas
vederhäftig
pålitlig
vederkvicka
stärka
vederkvickande
stärkande