Level 185 Level 187
Level 186

5551 - 5580


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vederlägga
motbevisa
vedersakare
motståndare
vederstygglig
motbjudande
vedervärdig
avskyvärd
vedervåga
sätta på spel
vegetativ
andligt overksam
vegetera
slöa
vehikel
befordringsmedel
velig
obeslutsam
velodrom
rundbana
velour
sammet
vemodig
sorgsen
vendetta
blodhämnd
veneration
djup vördnad
verbalisera
uttrycka i ord
verifiera
bekräfta
veritabel
äkta
verksam
driftig
vermillon
röd färg
vernissage
konstpremiär
versal
stor bokstav
versatil
mångsidig
verserad
belevad
vertebrat
ryggradsdjur
vertigo
svindel
vertikal
lodrät
vesper
aftongudstjänst
vestal
kysk kvinna
vestibul
större tambur
vestibulum
ingång