Level 186 Level 188
Level 187

5581 - 5610


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
veto
förbud
vetta
vara vänd mot
viadukt
vägbro
vice versa
tvärtom
vidgå
erkänna
vidimera
bevittna
vidkännas
råka ut för
vidlyftig
omfångsrik
vidlåda
häfta vid
vidmakthålla
bevara
vidskeplig
skrockfull
vidtaga
fortsätta
vidunder
monster
vidunderlig
otrolig
vigga
tigga
vigilera
låna pengar
vigör
livskraft
viktualier
livsmedel
villervalla
oordning
villfara
bevilja
villfarelse
oriktig uppfattning
vilsam
rofylld
vimsig
småfjollig
vina
fara fram tjutande
vindel
spiral
vindicera
hävda
vindla
gå i vindlar
vinnlägga sig
bemödar sig
vinsch
lyftkran
viril
manlig