Level 188 Level 190
Level 189

5641 - 5670


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vrensk
motsträvig
vresig
trumpen
vräka
kasta
vrångvis
orättvis
vulgär
grov
vulst
valk
vurm
intresse
vurma
ha starkt intresse för
vyssja
lulla
väderbiten
härdad
vädra
misstänka
vägvill
osäker på vägen
välboren
av adlig släkt
väld
partiskhet
välfrejdad
har gott rykte
välla
svetsa
välsignad
lyckliggjord
välsituerad
välbärgad
välsk
sydländsk
välva
planera
vämjelig
äcklig
vän
fager
värdig
högtidlig
värja sig
försvara sig
världslig
ej kyrklig
värna
skydda
väsenskild
helt olik
vätte
sagoväsen
vådevill
lustspel
vådlig
farlig