Level 18 Level 20
Level 19

541 - 570


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aversion
motvilja
avfalla
överge
avfallen
utmärglad
avfatta
formulera
avglans
återsken
avgäld
avgift
avhysa
vräka
avhyvling
tillrättavisning
avhängig
osjälvständig
avhålla
hindra
avhållen
omtyckt
avi
skriftligt meddelande
aviarium
fågelhus
aviatik
flygkonst
aviatiker
flygare
avisera
meddela
avkall
godkännande av försämring
avkok
spad
avkristna
sekularisera
avlat
syndaförlåtelse
avlysa
förbjuda
avlöpa
utfalla
avmätt
återhållen
avnämare
köpare
avog
vrång
avokado
päronlik tropisk frukt
avpassa
rätta
avpollettera
avfärda
avrad
arrendeavgift
avsigkommen
förfallen