Level 191 Level 193
Level 192

5731 - 5760


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ångerköpt
som ångrar sig
ånyo
igen
åsamka
vålla
åstunda
längta
återbörda
återställa
återkalla
kalla tillbaka
åtgången
illa medfaren
åtra sig
ändra sig
åverkan
skadegörelse
åvila
tillkomma
åvägabringa
åstadkomma
öda
förbruka
ödem
vätskefylld svullnad
ödmjuk
anspråkslös
ödsla
slösa bort
ödslig
obebodd
ögna
skumma igenom
ök
lastdjur
ökänd
ha dåligt rykte
ömka
känna medlidande
ömkansvärd
beklagansvärd
ömklig
ynklig
ömma
ha medkänsla
ömsa
byta
ömsevis
växelvis
ömsint
godhjärtad
öppenhjärtig
uppriktig
östan
från öster
östrogen
kvinnligt könshormon
över hövan
mycket