Level 192
Level 193

5761 - 5780


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
överdådig
slösaktigt lyxig
överflygla
överträffa
överhängande
brådskande
överilad
ogenomtänkt
överklaga
föra talan mot
överlastad
utstyrd
överlupen
överhopad
överlägga
diskutera
övermaga
självsäker
överordna
placera ovanför
överrumpla
komma överraskat
översiggiven
förtvivlad
översinnlig
övernaturlig
överskygga
ställa i skuggan
överspänd
uppjagad
överstånden
övervunnen
översvallande
mycket stor
övertalig
överskjutande
övlig
enligt rådande tradition
flärd
fåfänga