Level 1 Level 3
Level 2

31 - 60


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abstinens
avhållsamhet
abstrahera
avskilja
abstrakt
ogripbar
abstraktion
tankeskapelse
abstrus
dunkelt uttryck
absurd
orimlig
absurditet
orimlighet
abundans
överflöd
abundant
ymnig
accent
betoning
accentuera
betona
acceptabel
godtagbar
acceptans
godkännande
access
åtkomst
accession
ökning
accessoarer
tillbehör
accidentell
tillfällig
accis
skatt
ackja
lapsk släde
acklamation
enhälligt bifall
acklimatisera
vänja sig
ackommodera
anpassa
ackompanjemang
musikbakgrund
ackompanjera
ge musikalisk bakgrund till
ackordera
köpslå
ackordion
dragspel
ackreditera
förse med fullmakt
ackrediterad
omtyckt
ackumulation
anhopning
ackumulera
uppsamla