Level 19 Level 21
Level 20

571 - 600


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
avskräde
avfall
avstyrka
förhindra
avsyna
kontrollera
avsöndra
avskilja
avtacklad
tärd
avtrappa
minska ned
avtrubba
förslappa
avträda
avgå
avtärd
avfallen
avundsam
avundsjuk
avvika
skilja sig
avvärja
slå tillbaka
avyttra
göra sig av med
ax
sädesax
axiom
självklart riktigt påstående
axiomatisk
självklar
axplock
stickprov
azur
himmelsblå färg
backanal
dryckeslag
backfisch
tonårsflicka
backig
kullig
backlash
motreaktion
badda
fukta
bagatellisera
förringa
baggböla
avverka skog
bagge
hanfår
baisse
kursfall
bajadär
glädjeflicka
bakdanta
baktala
bakslug
lömsk