Level 2 Level 4
Level 3

61 - 90


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ackurat
noggrann
ackuratess
noggrannhet
ackuschörska
barnmorska
ackvirera
anskaffa
ackvisition
anskaffande
ackvisitör
värvare
ad acta
till handlingarna
ad hoc
för ändamålet i fråga
ad interim
tills vidare
ad libitum
efter behag
ad notam
lägga på minnet
adaptation
anpassning
adapter
tillsats
adaption
anpassning
addenda
tillägg
additament
tillägg
adekvat
riktig
adenit
körtelinflammation
adept
invigd lärjunge
adhesion
vidhäftning
adhesiv
vidhäftande
adiafora
oväsentligheter
adjungera
tillfälligt förordna
adjunkt
lärare
adjutant
biträde
adla
nobilisera
administrera
förvalta
admonition
tillrättavisning
adolescens
ungdomsålder
adonis
bildskön yngling