Level 33 Level 35
Level 34

991 - 1020


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
brokad
en tygsort
brokig
mångfärgad
bronker
luftrör
bronkit
luftrörskatarr
brontosaurus
en förhistorisk ödla
brorslott
största delen
browning
pistol
bruklig
vanlig
brumbjörn
tvärvigg
brushuvud
hetsporre
brutal
grym
brutalisera
förråa
brydd
osäker
bryderi
förvirringstillstånd
brydsam
kinkig
brylling
sysslingars barn
bryn
kant
brynja
pansarskjorta
bryologi
mosslära
brysk
tvär
brytning
reflektion
bräcklig
skör
brädslå
klä med bräder
bräm
bred pälsytterkant
brännande
aktuell
bränning
vågsvall
bräsch
muröppning
bräsera
steka eller bryna
brätte
kant på hatt
bråck
vävnadsutbuktning