Level 34 Level 36
Level 35

1021 - 1050


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bråd
hastig
brådmogen
försigkommen
brådstörtad
alltför hastigt
brånad
åtrå
brösta
stoltsera
bröstgänges
våldsamt
bröstvärn
skyddsvall
budget
ekonomisk kalkyl
budkavle
meddelande
budo
kampsport
buffert
stötdämpare
bufflig
framfusig
buffé
gående bord
bukfylla
skrovmål
bukig
konvex
bukolisk
pastoral
bukta
välva
bulbus
knöl
buldan
en tygsort
bulgur
sädesprodukt
bulimi
ätstörning
bulk
förhållande mellan vikt och volym
bulla
påvlig skrivelse
bulletin
officiellt tillkännagivande
bulna
svullna upp
bulvan
lejd representant
bundsförvant
allierad
bungalow
villa
bunker
stridsvärn
burdus
framfusig