Level 3 Level 5
Level 4

91 - 120


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
adoratör
beundrare
adrenalin
stresshormon
adressat
försändelsemottagare
adsorbera
fasthålla
adstringerande
sammandragande
advers
framsida
advocera
argumentera för
advokatorisk
spetsfundig
advokatyr
hårdragen argumentering
aerodrom
flygplats
aerodynamisk
strömlinjeformad
aerogram
flygbrev
aerosol
sprej
afasi
nedsättning av språkförmåga
affekt
stark sinnesrörelse
affektation
tillgjordhet
affekterad
tillgjord
affektion
tillgivenhet
affektiv
emotionell
afficiera
påverka
affinitet
släktskap
affirmativ
bekräftande
affisch
plakat
affix
förstavelse
aforism
tankespråk
aforistisk
kärnfull
ag
halvgräs
agat
prydnadssten
agenda
dagordning
agens
verksam faktor