Level 42 Level 44
Level 43

1261 - 1290


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dekorum
anständighet
dekrepitus
ålderdomssvag
dekret
befallning från myndighet
delegat
representant
delegera
överlåta
delge
underrätta
deliciös
utsökt
delikat
läcker
delikt
brottslig handling
delinkvent
brottsling
delirium
fylleriegalenskap
delo
öppen motsättning
delta
flodmynning
demagog
folkledare
demaskera
avslöja
demens
sinnesslöhet
dementera
förneka
dementi
förnekande
demimond
glädjeflicka
demobilisera
avmobilisera
demografi
befolkningslära
demokrati
folkvälde
demolera
förstöra
demon
ond ande
denaturalisera
beröva medborgarrätt
dendrologi
trädlära
denim
bomullstyg
densitet
massa per volymsenhet
dentist
tandtekniker
deodorant
luktborttagare