Level 43 Level 45
Level 44

1291 - 1320


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
depesch
brådskande skrivelse
deponera
lämna i förvar
deportation
förvisning
depraverad
moraliskt fördärvad
depreciera
skriva ned
depression
förtvivlan
deprimerad
nedstämd
deputation
ombudsgrupp
deputerad
ombud
depå
förråd
derivera
härleda
dermatolog
hudläkare
dermatologi
hudlära
desavouera
ej stödja
descendent
ättling
desertör
rymling
designera
i förväg utse
desillusion
besvikelse
desinfektera
befria från ohyra
desinfektion
smittrening
desinficera
smittrena
desinformation
vilseledande information
deskriptiv
beskrivande
desorienterad
bortkommen
desperat
ursinnig
despot
envåldshärskare
despotisk
härsklysten
destillera
rena
destinera
avsända
destruktion
förstörelse