Level 44 Level 46
Level 45

1321 - 1350


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
destruktiv
förstörande
determinism
förnekning av den fria viljan
detronisera
avsätta
deus ex machina
oväntad hjälpare i trångmål
devalvera
skriva ned valutavärde
deviation
avvikelse
devis
valspråk
devot
skenhelig
diabolisk
djävulsk
diadem
hårsmycke
diakon
församlingsarbetare
diakritisk
särskiljande
dialektik
bevisföringskonst
diametral
rakt motsatt
diarium
dagbok
diatrib
tidsskrift
didaktik
undervisningslära
didaktisk
undervisande
differens
skillnad
differentiera
särskilja
differera
avvika
diffundera
sprida och blanda sig
diffus
oklar
diftong
vokaliskt dubbelljud
diger
stor
digestion
matsmältning
diglossi
tvåspråkighet
digna
svikta
dignitär
överhetsperson
diktamen
diktering