Level 45 Level 47
Level 46

1351 - 1380


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
diktat
påtvingat fördrag
diktator
envåldshärskare
diktera
påtvinga
diktion
uttal
dilemma
knipa
dilettant
klåpare
diligens
postvagn
dille
delirium
dimensionera
proportionera
diminutiv
liten
dimorf
tvåformig
dinera
äta middag
dinge
liten båt
diopter
sikte
diplomatisk
beräknande
direktion
ledningsgrupp
direktiv
riktlinjer
direktris
kvinnlig chef
dirigent
orkesterledare
dirigera
styra
disambiguera
göra något flertydigt entydigt
discipel
lärjunge
disciplin
lydnad
diskontera
betala förskott på ränta
diskotek
skivsamling
diskret
taktfull
diskurs
samtal
diskvalificera
utesluta
dislokation
rubbning
disparat
olikartad