Level 46 Level 48
Level 47

1381 - 1410


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dispasch
haveriutredning
dispens
befrielse från visst krav
disponent
chef
disponera
förfoga över
disponerad
mottaglig
disponibel
tillgänglig
disposition
förfoganderätt
disputera
tvista
dispyt
ordväxling
dissekera
sönderbena
dissertation
avhandling
dissident
oliktänkande
dissonant
missljudande
distingerad
fin
distinkt
skarp
distinktion
formell åtskillnad
distribuera
sprida
distribution
utdelning
disträ
tankspridd
disös
uppläserska
dito
av samma slag
dityramb
lyrisk dikt
divan
låg soffa
divergens
skiljaktighet
divergera
gå isär
diversifiera
bredda
divig
bortskämd
divinatorisk
profetisk
divis
bindestreck
djonk
kinesiskt segelfartyg