Level 48 Level 50
Level 49

1441 - 1470


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dragg
ankare
dragon
ryttarsoldat
drakonisk
sträng
dramatisera
överdriva
drapa
hyllningsdikt
drapera
klä
drastisk
chockerande
drasut
yngre lång man
dravel
struntprat
dreja
vrida
dressin
järnvägstralla
dressör
djurtämjare
driftig
företagsam
driftkucku
hackkyckling
dristig
modig
drittel
tunna
driven
erfaren
dromedar
enpucklig kamel
droska
droskbil
drott
fornnordisk hövding
druid
fornkeltisk präst
dryad
skogsnymf
dryckjom
dryckesvaror
dryfta
avhandla
drägg
bottensats
dräll
linnevävnad
dränera
avleda vatten
dräpa
döda
drätsel
finansförvaltning
dråpare
mördare