Level 4 Level 6
Level 5

121 - 150


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
agentur
ekonomisk representant
agera
spela
agg
hätskhet
agglomerat
hopgyttring
agglomeration
tätbebyggelse
agglomerera
hopgyttra
agglutination
hopklumpning
aggressiv
utmanande
agitation
propaganda
agitator
orosstiftare
agitera
propagera
agna
beta
agnat
släkting på manssidan
agnostiker
tvivlare
agoni
dödskamp
agraff
prydnadsspänne
agreabel
behaglig
agremanger
bekvämligheter
agrikultur
jordbruk
agronomi
lantbruksvetenskap
ajournera
uppskjuta
akilleshäl
sårbar punkt
akillessena
hälsena
akribi
exakthet
akromatisk
färglös
akronym
initialförkortning
akterseglad
frånseglad
aktionsradie
räckvidd
aktning
respekt
aktningsfull
vördnadsfull