Level 49 Level 51
Level 50

1471 - 1500


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dråplig
löjlig
dråsa
ramla
dualism
tvåfaldighet
dubiös
tvivelaktig
duenna
sällskapsdam
duffel
vinterklädesplagg
dukat
gammalt guldmynt
dunkel
halvmörker
duo
duett
dupera
vilseleda
duplicera
mångfaldiga
duplikat
kopia
durabel
varaktig
durk
båtgolv
durkdriven
skicklig
dussin
tolv stycken
dusör
penningåva
duven
dåsig
duvning
träning
dväljas
vistas under längre tid
dyckert
en spiktyp
dygd
god moral
dyig
gyttjig
dymling
träplugg
dynamik
rörelselära
dynamo
likströmsgenerator
dynasti
ätt av härskare
dyning
sjöhävning
dyrk
låsverktyg
dyrka
tillbedja