Level 58 Level 60
Level 59

1741 - 1770


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
etymologi
ordlära
etymologisk
ordhistorisk
eufemism
förskönande omskrivning
eufonisk
välljudande
eufori
lyckokänsla
eugenik
rasförädlingslära
eunuck
kastrerad man
eurytmi
rörelsekonst
eutanasi
dödshjälp
eutrof
näringsrik
evakuera
utrymma
evaluera
bedöma
evalvera
omräkna
evaporera
förånga
evart
varthelst
eventualitet
möjlig händelse
eventuell
möjlig
evertebrat
ryggradslöst djur
evidens
visshet
evident
uppenbar
evolution
utveckling
evärdlig
evig
exalterad
upphetsad
examination
prövning
examinera
pröva
excellens
titel
excellera
utmärka sig
excentriker
enstöring
excentrisk
underlig
exceptionell
högst ovanlig