Level 59 Level 61
Level 60

1771 - 1800


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
excerpt
utdrag ur skrift
excess
överdrift
excitera
uppliva
exeges
tolkning
exegetik
bibeltolkningslära
exekution
avrättning
exekutiv
verkställande
exekvera
utföra
exemplarisk
mönstergill
exercera
öva
exercis
drill
exhibitionist
blottare
exil
landsflykt
exklamation
utrop
exkludera
utesluta
exklusiv
förnämt avskild
exkommunicera
bannlysa
exkursion
utfärd i studiesyfte
exlibris
bokägarmärke
exodus
utvandring
exogen
verkande utifrån
exorcism
andeutdrivning
exoterisk
lättillgänglig
exotermisk
som sker under avgivande av värme
exotisk
utländsk
expatriera
landförvisa
expediera
avsluta snabbt
expenser
småutgifter
explicera
förklara
explicit
uttrycklig