Level 60 Level 62
Level 61

1801 - 1830


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
explikation
förklaring
exploatera
utnyttja
exponera
utsätta
exposition
utställning
exposé
framställning
expressiv
uttrycksfull
expropriation
tvångsinlösen
expropriera
lägga beslag på
exsickat
klassificerade pressade växter
exspiration
utandning
exstirpera
avlägsna
extas
stark hänryckning
extatisk
hänryckt
extempore
oförberett
extensiv
omfattande
exteriör
utsida
extern
utvärtes
extrahera
dra ut
extrakt
utdrag
extramural
utanförsundervisning
extraordinär
märkvärdig
extravagans
överdåd
extrem
ytterlig
extrovert
utåtriktad
exulant
landsflykting
fabel
djursaga
fabla
fantisera
fabricera
tillverka
fabulera
fantisera
fabulös
otrolig