Level 64 Level 66
Level 65

1921 - 1950


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
fikus
busktyp
filantrop
människovän
filantropi
människokärlek
filatelist
frimärkessamlare
filbunke
surnad mjölk
filera
hålla ut tonen länge
filharmoniker
medlem av orkester
filia
dotter
filial
dotterföretag
filibuster
maratontalare
filister
bracka
filiströs
inskränkt småborgerlig
filklove
filfasthållningsskruvstycke
filolog
språkforskare
filologi
språkforskningslära
filosof
tänkare
filosofi
vishetslära
fimbulvinter
vargavinter
fingera
låtsa
fingerad
låtsad
finka
godsfinka
finkel
hembränt
finlemmad
spenslig
fioritur
melodiutsmyckning
firmament
himlavalv
fischy
damhalsduk
fisförnäm
löjeväckande högfärdig
fisig
elak
fiskal
åklagare
fission
kärnklyvning