Level 67 Level 69
Level 68

2011 - 2040


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
foglig
medgörlig
fokus
brännpunkt
follikel
hylsa
fond
bakgrund
fonetik
ljudlära
foniatrik
ljudrubbningslära
fonograf
ljudåtergivare
fonologi
ljudfunktionslära
force majeure
yttre omständighet
forcera
påskynda
forcerad
överdriven
fordom
för länge sedan
forensisk
rättsvetenskaplig
formalistisk
pedantisk
formatera
anpassa till dator
formation
uppställning
formell
formenlig
formidabel
imponerande
formligen
verkligen
formsak
onödig formalitet
formulera
avfatta
forsla
transportera
forsythia
växttyp
forte
starkt
fortifikation
befästningskonst
fortis
kraftigt uttalad konsonant
fortissimo
musikalisk styrkedel
fortskridande
tilltagande
fortuna
öde
forum
diskussionsplats