Level 75 Level 77
Level 76

2251 - 2280


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
förpläga
ge mat och dryck
förplägnad
mat och dryck
förryckt
tokig
förrätta
utföra
försagd
blyg
försaka
avstå
försakad
undvarad
förseelse
lagöverträdelse
försigkommen
utvecklad
försinka
försena
försitta
gå miste om
förskansa
befästa
förskära
blanda drycker
förslagen
listig
förslå
räcka till
försmäda
bespotta
försmäkta
vara nära döden
försoffad
slö
försoning
förlikning
försonlig
förlåtande
förspilla
slösa bort
förspörja
erfara
förstockad
ej förbättringsbar
försträcka
hjälpa med pengar
förströ
underhålla
förströdd
tankspridd
förstucken
dold
förstulen
hemlig
förställa
hyckla
förstämd
sorgsen