Level 76 Level 78
Level 77

2281 - 2310


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
försumbar
negligerbar
försummelse
underlåtenhet
försupen
alkoholiserad
försutten
försummad
försynt
hänsynsfull
försåt
bakhåll
försåvida
om
förtaga
överanstränga
förtal
baktal
förtjänt
väl meriterad
förtretad
förargad
förtrolig
intim
förtryta
förarga
förtrytelse
harm
förty
därför
förtäckt
dold
förtänka
tänka illa om
förtöja
förankra
förtörna
förarga
förunna
ge
förutan
utan
förutsättningslös
objektiv
förutvarande
förra
förvanska
försämra
förverka
förlora
förveten
nyfiken
förvillelse
villfarelse
förvisso
utan tvivel
förvriden
vanställd
förvägen
djärv