Level 80 Level 82
Level 81

2401 - 2430


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
geschäft
skumraskaffär
gesims
kranslist på byggnadsverk
gestalt
skepnad
gestikulera
vifta
gesvint
snabb
gesäll
lärling
giga
gammalt stråkinstrument
gigg
åkkärra
gigolo
yrkesdansör
gilja
fria
giljotin
halshuggningsredskap
gille
folklig fest
giller
djurfälla
gimmick
lustig specialitet
gingham
mönstrat tyg
ginkgo
östasiatiskt lövträd
ginväg
fågelvägen
girandole
flerarmad ljusstake
girera
överföra pengar
girig
snål
girigbuk
snålvarg
giro
betalningssystem
gissel
typ av piska
gisslare
självplågare
gisten
sprucken
gistgård
torkställ
given
bestämd
glacifluvial
som har att göra med smältvattenströmmar
glaciär
ismassa
gladeligen
bekymmerslöst