Level 85 Level 87
Level 86

2551 - 2580


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
göl
sumpsjö
gömsle
gömställe
gördel
brett midjebälte
gördla
omgiva
görlig
genomförbar
göromål
syssla
gös
mindre flagga
göt
typ av metallblock
habil
skicklig
habit
klädsel
habituell
vanemässig
habitué
stamgäst
hacienda
storgods
hagla
komma i stor mängd
haiku
treradig dikt
hajk
vandring med övernattning
hallucination
sinnesvilla
halogen
saltbildande grundämne
halsbrytande
livsfarlig
halsstarrig
envis
halstra
steka
halvkväden
antydd
halvmesyr
otillräcklig åtgärd
hamla
beskära
hamstra
lagra
handfallen
tveksam
handlös
vårdslös
hangar
flygplanshall
harakiri
japanskt självmord
harang
högtidlig ramsa