Level 87 Level 89
Level 88

2611 - 2640


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hemoglobin
blodfärgämne
hemställa
formellt begära
hemsöka
straffa
hemul
ägarbevis
hepatit
leverinflammation
heraldik
sköldmärkeslära
herbarium
växtsamling
herbicid
ogräsmedel
herdedikt
eklog
hereditär
ärftlig
herkulisk
jättelik
hermafrodit
dubbelkönad varelse
hermetisk
lufttät
hernia
bråck
heroisk
hjältemodig
hertig
prins
hesitera
tveka
heteronom
osjälvständig
hetlevrad
lättretad
hibernation
övervintring
hibernera
övervintra
hierarki
rangsystem
hieratisk
prästerlig
hillebard
huggvapen
hippodrom
hästkapplöpningsbana
hippolog
hästkännare
hippopotamus
flodhäst
hird
livvakt
hissna
få svindel
histologi
vävnadslära