Level 88 Level 90
Level 89

2641 - 2670


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
historisk
faktisk
histrion
komediant
hithörande
tillämplig
hiva
hissa upp
hjon
tjänare
hjälplig
skaplig
hjärtligen
innerligt
hjärtnupen
sentimental
hjässa
skalle
holma
inringa
holmgång
hårdhänt kamp
homeopat
naturläkare
homofon
likljudande
homogen
enhetlig
homolog
motsvarande
homonym
liklyding
honnett
hederlig
honnör
hedersbevisning
honorar
arvode
honoris causa
för hederns skull
honungslen
smickrande
horribel
förskräcklig
horrör
motbjudande handling
hortativ
uppmanande
hortikultur
trädgårdsskötsel
hospits
gästhem
hostia
nattvardsbröd
hovera
kråma
hovsam
måttfull
hugad
intresserad