Level 8 Level 10
Level 9

241 - 270


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
an
i riktning mot
anakoret
eremit
anakronism
tidsfel
analfabet
illiterat
analog
likartad
analogi
motsvarighet
anamnes
sjukdoms förhistoria
anarki
regeringslöshet
anatema
bannlysning
anatomi
läran om organismers byggnad
anbefalla
rekommendera
anbelanga
vidkomma
anblick
skymt
anbringa
fästa
anbud
offert
anda
moral
andakt
fromhetsutövning
andaktsfull
andäktig
andanom
för sin inre syn
andante
normal tempo
andefattig
själlös
andemening
innebörd
andraga
framhålla
androgyn
dubbelkönad
andtruten
andfådd
andäktig
högtidlig
anekdot
kort historia
anemi
blodbrist
anemisk
blodfattig
anestesi
bedövning