Level 89 Level 91
Level 90

2671 - 2700


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hugfästa
bevara
hugna
glädja
hugskott
infall
hugsvala
trösta
huld
tillgiven
hulling
hake i krokspets
human
mänsklig
humaniora
humanistiska läroämnen
humanitär
människovänlig
humbug
bluff
humid
fuktig
humifiera
förvandla till mull
humus
matjord
hurril
orre
hurtbulle
friskus
hurtig
käck
huruvida
om
husar
kavallerist
husera
härja
husvill
bostadslös
hutlös
oförskämd
huttla
tveka
huvudbry
tankemöda
hybble
ruckel
hybrid
korsning
hybris
övermod
hyckla
förställa sig
hydra
månghuvat väsen
hydraulisk
avser vattenkraft
hydrokultur
vattenkultur