Level 90 Level 92
Level 91

2701 - 2730


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hygienisk
renlig
hymen
äktenskapets gud
hymn
lovsång
hyperbol
överdrift
hypokondri
inbillningssjuk
hypokrit
hycklare
hypotek
pant
hypotes
antagande
hypotetisk
förmodad
hyssja
dämpa
hysterisk
överspänd
hytta
smältugn
häda
uttrycka ringaktning
hädangången
avliden
hädisk
respektlös
häftig
uppbrusande
hägn
stängsel
hägna
beskydda
hälare
tjuvgodsköpare
hälta
haltande
hämmad
komplexfylld
hämning
komplex
hänförande
förtjusande
hänvisa
referera till
hänvända
sig söka kontakt
häpen
förvirrad
härbre
förrådshus
härd
eldstad
härförleden
nyligen
härjämte
förutom detta