Level 94 Level 96
Level 95

2821 - 2850


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
impressario
turnéledare
impressionism
en konstriktning
improvisation
nyck
impuls
ingivelse
impulsiv
spontan
in absurdum
till orimlighet
in blanco
ej ifylld
in contumaciam
i trots
in corpore
samtliga
in extenso
oförkortat
in infinitum
i evighet
in manu
personligen till handa
in media res
omedelbart in i ämnet
in memoriam
till minne
in natura
i annat värde än pengar
in perpetuum
i evighet
in spe
blivande
in suspenso
oavslutat
in vitro
i provrör
inadekvat
otillräcklig
inadvertens
ouppmärksamhet
inalles
sammanlagt
inauguration
invigning
inbilsk
egenkär
inbiten
orubblig
inbringa
få pengar
incident
störande händelse
incitament
stimulans
indefinit
obestämd
index
pekfinger