Level 96 Level 98
Level 97

2881 - 2910


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
infrastruktur
basstruktur
infria
förverkliga
infusion
insprutning
införliva
inlemma
ingalunda
alls inte
ingenium
begåvning
ingeny
oskuldsfull flicka
ingivelse
inspiration
ingjuta
ge
ingress
början
ingäld
inkomster
inhalation
inandning
inhalera
inandas
inhemsk
nationell
inherent
inbyggd
inhibera
ställa in
inhysa
ge bostad åt
inhösta
skörda
initial
begynnelsebokstav
initiera
sätta igång
initierad
välunderrättad
injektera
förstärka
injektion
insprutning
injurie
förolämpning
inkapabel
oduglig
inkarnation
förkroppsligande
inklination
böjelse
inkognito
under antaget namn
inkommensurabel
ojämförbar
inkongruens
bristande överensstämmelse