Level 97 Level 99
Level 98

2911 - 2940


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
inkongruent
oförenlig
inkorporera
annektera
inkrustera
förse med inläggningar
inkråm
innanmäte
inkunabel
gammal bok
inkurant
ej gångbar
inkvisitorisk
strängt undersökande
inmundiga
äta
innerlig
uppriktig
innovation
teknisk nyhet
inpränta
fästa i minnet
inpyrd
genomdränkt
inrådan
uppmaning
insemination
konstbefruktning
inseminera
konstgjord sädplantering
insidiös
lömsk
insignier
rangtecken
insinuation
undermening
insinuera
antyda
insistera
envisas
inskrida
ingripa
inskränkning
minskning
inskränkt
enfaldig
inskärpa
betona
insolvent
kan inte betala
insomnia
sömnlöshet
inspicient
regiassistent
inspiration
ingivelse
instans
nivå i myndighet
instinktiv
känslomässig