Level 1 Level 3
Level 2

unit 9


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nâr
waar
lóu
flat, verdieping
zênme
hoe
zôu
weg
lùrén
voorbijganger
yóujú
postkantoor
hòubian
achter
wâng
naartoe
nánbian
zuiden
weg van
zhèr
hier
duì
correct
yínháng
bank (geld)
fùjìn
dichtbij
qiánbian
voorkant
fēnzhōng
minuut
zuôyòu
circa
chūzū
verhuren
fángzi
huis
jìn
dichtbij
dōngbian
oosten
sùshè
studentenflat
xībian
westen
dìtiêzhàn
metrostation
bêibian
noorden
jiāotōng
verkeer
fāngbiàn
handig
liánxì
contact
Nánjīng
Nanjing
píngfāngmî
vierkante meter
fànguân
restaurant
xiānsheng
Mr.
xîshôujiān
toilet
shāngdiàn
winkel
kāfēidiàn
café