Level 1 Level 3
Level 2

5.92


70 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bondgenoot
σύμμαχος, ὁ
rust
ἡσυχίη, ἡ
hemel
οὐρανός, ὁ
zee
θάλασσα, ἡ
tirannie
τυραννίς,
tiran
τύραννος, ὁ
bloeddorstig, moorddadig
μιαιφόνος
goed
χρηστός
aanstellen, invoeren, vaststellen
κατίστημι
bijeenbrengen, vechten
συμβάλλω + dat.
naam
οὔνομα,
willen, bereid zijn
ἐθέλω
trouwen
γαμέω
in bezit hebben, krijgen, (vast)houden
ἴσχω
op weg gaan
στέλλομαι
begroeten, toespreken
προσαγορεύω
ter wereld worden, baren, voortbrengen
τίκτω
vallen
πίπτω
eerder, vroeger, vorig
πρότερος
orakel(uitspraak)
χρηστήριον, τό
vernemen, vragen
πυνθάνομαι
begrijpen
συνίημι
te gronde richten, doden
διαφθείρω
kind, baby
παιδίον, τό
vragen, eisen
αἰτέω
beraadslagen, overleggen, besluiten
βουλεύω
1. nadat, toen, wanneer;
ἐπείτε
goddelijk
θεῖος
geven, overgeven, uitleveren
παραδίδωμι
moord
φόνος, ὁ
kind, het krijgen van kinderen
γόνος, ὁ
onheil, ongeluk, rampen
τὰ κακά
gaan staan, blijven staan
ἵσταμαι
deur, (mv.) deur, (ingang van het) paleis
θύρα, ἡ
weten, kennen
ἐπίσταμαι
schijnen te
φαίνομαι + inf.
1. menen;
δοκέω
weggaan
ἀπαλλάσσομαι
zeggen, noemen
λέγω
wegsturen; med. terug naar huis laten gaan, van zich afsturen
ἀποπέμπω
terugkeren
ἀπέρχομαι
groeien, groot worden
αὐξάνομαι
gevaar
κίνδυνος, ὁ
orakel(uitspraak)
χρησμός, ὁ
koning
βασιλεύς,
achtervolgen, vervolgen
διώκω
zaak, ding; mv. bezittingen, geld
χρῆμα,
tiran zijn, heersen
τυραννεύω
meest, zeer veel
πλεῖστος
zodanig
τοιοῦτος
heersen over, regeren
ἄρχω + gen.
jaar
ἕτος, ἕτεος, τό
leven
βίος, ὁ
opvolger
διάδοχος, ὁ
bode, gezant
ἄγγελος, ὁ
1. hoe
ὅκως
gooien
ῥίπτω
terugkeren
νοστέω
zich verbazen over
θωμάζω + gen.
vertellen
ἀπηγέομαι
1. daar, daarheen;
ἐνθαῦτα
aan het licht brengen, tonen
ἐκφαίνω
plaats
χῶρος, ὁ
rapporteren, vermelden, berichten
ἀπαγγέλλω
onmiddellijk, dadelijk
ἰθέως
boodschap, bericht
ἀγγελίη, ἡ
afkondiging
κήρυγμα,
zien
ὁράω
laten komen, uitnodigen, ontbieden
μεταπέμπομαι
ophouden met
παύομαι + ptc.