Level 3 Level 5
Level 4

5.90-91


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
voorbereidingen treffen voor, proberen
παρασκευάζομαι
vroeger, eerder
πρότερον
dubbel, tweevoudig
διπλόος
aansporen
ἐνάγω
(precies) te weten komen
ἐκμανθάνω
brengen, halen, verzorgen
κομίζω
verwerven perf. bezitten
κτάομαι
verlaten, achterlaten
λείπω aor. ἔλιπον
heiligdom, tempel
ἱρόν, τό
meenemen
ἀναλαμβάνω
bereid, gereed
ἕτοιμος
vrij
ἐλεύθερος
geslacht, afkomst, soort, klasse
γένος, γένεος, τό
in zijn macht houden, vasthouden
κατέχω
elk, ieder
ἕκαστος
orakeluitspraak
μαντήιον, τό
verschaffen
παρέχω
bevrijden
ἐλευθερόω
een vergissing begaan
ἁμαρτάνω
gemeenschappelijk, openbaar
κοινός