Level 5 Level 7
Level 6

structuurwoorden


120 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
op andere wijze
ἄλλως
daarna, dan
εἶτα
goed
εὖ
misschien, waarschijnlijk
ἴσως
erg, zeer
μάλα
meest, vooral
μάλιστα
meer; liever dan
μᾶλλον
alleen maar, slechts
μόνον
toch
ὅμως
niet
οὐ
zo, op die manier
οὕτως
geheel en al, volkomen
πάντως
zeer
πάνυ
hoe?
πῶς
maar
ἀλλά
want
γάρ
1. en 2. maar
δέ
als, indien
ἐάν
als, indien
εἰ
of ... of
εἴτε...εἴτε
1. of 2. dan
opdat, om te
ἵνα
1. en 2. ook 3. zelfs
καί
zelfs als
κἄν
enerzijds ... anderzijds
μέν...δέ
niet
μή
1. en niet 2. ook niet
μηδέ
noch ... noch
μήτε...μήτε
waar
ὅπου
opdat, om te
ὅπως
wanneer
ὅταν
1. dat 2. omdat
ὅτι
en niet, maar niet, ook niet
οὐδέ
noch ... noch
οὔτε...οὔτε
en
τε
zo, als volgt
ὡς
zoals
ὥσπερ
1. zodat 2. zodoende, dus
ὥστε
rondom
ἀμφί
langs omhoog, verspreid over
ἀνά
in plaats van
ἀντί
omhoog, boven
ἄνω
vanaf
ἀπό
naar, naar binnen, tot
εἰς
uit
ἐκ
daar, ginds
ἐκεῖ
in, op, bij
ἐν
1. daar 2. waar
ἔνθα
1. daar 2. toen
ἐνταῦθα
buiten
ἔξω
op,aan, bij, naar
ἐπί
ACC 1. verspreid over, ter hoogte van 2. volgens, wat betreft GEN vanaf .. Naar beneden
κατά
tussen
μεταξύ
vanwaar
ὅθεν
1. weer, opnieuw 2. terug
πάλιν
GEN van de kant van DAT bij ACC 1. naar 2. langs 3. in strijd met
παρά
GEN om, over ACC rondom 2. met betrekking tot
περί
GEN van de kant van DAT bij ACC naar toe, tot
πρός
GEN door DAT onder ACC onder
ὑπό
zonder, afgezonderd
χωρίς
op deze manier, zo, hierheen
ὧδε
eenvoudig, kort en goed
ἁπλῶς
meer
πλέον
ind=> irr; opt=> pot; con=>fut/gen
ἄν
1. dus 2. dan in vragen
ἄρα
geeft aan dat er een vraagzin volgt
ἆρα
1. opnieuw, weer 2. op zijn beurt
αὖ
1. tenminste 2. geeft nadruk
γε
dan, dus
δή
waarlijk
en inderdaad
καίτοι
echter
μέντοι
inderdaad
ναί
zeker,dan niet, dus...?
οὐκοῦν
1. dan, nu 2. dus
οὖν
juist, precies
περ
1. ergens 2. denk ik, misschien
που
1. op de een of andere manier 2. enigszins
πως
welnu, dus
τοίνυν
zonder
ἄνευ
door, wegens, doorheen
διά
ter wille van, wegens
ἕνεκα
1. met GEN 2. na ACC
μετά
behalve
πλήν
met, in gezelschap van, met behulp van
σύν
1. boven 2. ter bescherming van
ὑπέρ
elkaar
ἀλλήλων
zichzelf
ἑαυτοῦ
ik, wij
ἐγώ
ieder, elke
ἕκαστος
elk van beide
ἑκάτερος
1 die, dat 2 hij, zij, het
ἐκεῖνος
1. niemand, niets 2. geen enkel
μηδείς
deze, dit
ὅδε
die/dat, wie/wat (betr.vnw)
ὅς
juist degene die
ὅσπερ
1. alwie, al wat 2. wie, wat
ὅστις
1. niemand, niets 2. geen enkel
οὐδείς
1. deze/dit, die/dat 2. hij, zij, het
οὗτος
waar?
ποῦ
jij,u
σύ
1. iemand, iets 2. een of andere 3. enkele, sommige
τις
1. wie, wat? 2. welke?
τίς
altijd
ἀεί
tegelijk
ἅμα
meteen, inmiddellijk
αὐτίκα
1. toen, nadat 2. aangezien, nu
ἐπεί
daarna,vervolgens
ἔπειτα
nog
ἔτι
totdat
ἕως
al, reeds
ἤδη
nu
νῦν
toen, wanneer
ὅτε
niet meer
οὐκέτι
vaak, dikwijls
πολλάκις
eens, ooit, soms
ποτε
wanneer?
πότε;
voordat
πρίν
voor
πρό
toen, dan
τότε