Level 6 Level 8
Level 7

6.128-131


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zo groot, zoveel
τοσοῦτος
vrijer, huwelijkskandidaat
μνηστήρ,
jaar
ἐνιαυτός, ὁ
op de proef stellen, testen
διαπειράομαι
dapperheid, moed
ἀνδραγαθίη, ἡ
sportschool
γυμνάσιον, τό
het meest, vooral
μάλιστα
om een of andere reden
κου
meer
μᾶλλον
(ver)kiezen
κρίνω
huwelijk
γάμος, ὁ
honderd
ἑκατόν
diner
δεῖπνον, τό
aulosspeler, fluitspeler
αὐλητής, ὁ
dansen
ὀρχέομαι
vermoeden, verdenken
ὑποπτεύω
tafel
τράπεζα, ἡ
hoofd
κεφαλή, ἡ
been, poot
σκέλος,
zorg, bezorgheid
φροντίς,
noemen, bij zijn naam noemen
ὀνομάζω
waarderen, goedkeuren
ἐπαινέω
omwille van, voor, wegens, om
εἵνεκα + gen.
uitkiezen
ἀποκρίνω
overig
λοιπός
geschenk
δωρεή, ἡ
huis
οἶκος, ὁ
uithuwelijken; med. het huwelijksaanbod accepteren
ἐγγυάω
wet, gewoonte
νόμος, ὁ
zeggen
φημί/φάμαι
roepen, schreeuwen
βοάω
samenwonen
συνοικέω
slaap
ὕπνος, ὁ
leeuw
λέων, λέοντος, ὁ