Level 25 Level 27
Level 26

Глаголы 2


7 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Skaityti, skaito, skaitė
Читать
Rašyti, rašo, rašė
Писать
Mokytis, mokosi, mokėsi
Учиться
Mokyti, moko, mokė
Учить
Atsiminti, atsimena, atsiminė
Вспомнить
Susipažinti, susipažįsta, susipažino
Познакомиться
Piešti, piešia, piešė
Рисовать