Level 37 Level 39
Level 38

Профессии 1


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Darbininkas
Рабочий
Dirbti, dirba, dirbo
Работать
Kalbininkas
Лингвист
Kalbėti, kalba, kalbėjo
Говорить
Teisininkas
Юрист
Dailininkas
Художник
Piešti, piešia, piešė
Рисовать
Tapyti, tapo, tapė
Рисовать красками
Dainininkas
Певец
Dainuoti, dainuoja, dainavo
Петь
Vaistininkas
Аптекарь
Ūkininkas
Фермер
Ūkininkauti, ūkininkauja, ūkininkavo
Заниматься сельским хозяйством
Kasininkas
Касыр
Parduoti, parduoda, pardavė
Продать
Policininkas
Полицейский
Reguliuoti, reguliuoja, reguliavo
Регулировать
Gaisrininkas
Пожарный
Gesinti, gesina, gesino
Тушить (пожар)
Verslininkas
Предприниматель
Vadybininkas
Менеджер
Namų šeimininkė
Домохозяйка
Statybininkas
Строитель
Statyti, stato, statė
Сроить
Mokslininkas
Ученый